1
Sau Khi lần lượt cán đích loại 6 và 3 trên Ngoại hạng Anh ở 2 mùa giải gần đây, kế hoạch gia người Na Uy vừa góp “Quỷ đỏ” giành địa điểm á quân ở giải đấu số 1 nước Anh. Về cơ bản, Malaysia là một ĐộI bóng có tiềm năng, tuy nhiên vẫn xoàng đẳng cấp Thái Lan 1 bậc. Vì vậy, đừng bất ngờ

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.