1
Glutathione giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn và virus tiềm ẩn giúp cơ thể khỏe mạnh.Đồng thời Glutathione rất có lợi trong việc làm sáng da, thông qua cơ chế can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosinase, giúp da tăng cường tạo ra sắc tố m

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.