1
Trực Tiếp Soccer

Mùa giải trong năm này, do ảnh tận hưởng của dịch COVID-19, thể thức thi đấu của Champions League sẽ có được sự thay cho đổi kể từ vòng tứ kết. Các trận đấu sẽ chỉ ra mắt một lượt, thay cho vì có lượt đi - lượt về như mỗi năm. Lịch sử Euro đã chứng con kiến 15 vòng chung kết và dưới đó l&agra

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.