1
Er zijn evenzo periodes dat de fortunei haast geen water hoeft te ontvangen, want dan slaapt hij praktisch, in de winter.
Eenmaal per 3 dagen is dan voldoende.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.