1
Een bepaalde soort onder de planten is heel eigenaardig, en daar hebben we het over: de Fortunei palm.
Deze soort plant is een palmboom, een tropische soort dus.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.