1
De Fortunei, net gelijk bijna alle palmen houdt zeer erg van daglicht.
Zorg voor een fijn plekje zonder de tocht, waar hij veel daglicht kan ontvangen.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.