1
Im przyjaźniejszy adres URL tym większa szansa, że dostrzeże go wyszukiwarka Google. Należy wystrzegać się adresów nieprzyjaznych, które nic nie wnoszą. Jak sprawdzić, czy strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych?

Jest jakaś kwota za audyt SEO strony, jest jakaś za optymalizację strony, jest jakaś za efekty dz
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.