1
Met de zomer mag de Waaierpalm kluit gerust drijfnat gemaakt worden, het water wordt namelijk opgenomen door de palm en de rest zal verdampen vanwege de hitte.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.