1
Aplikacja sugerowała nowe umiejętności, które mogą się przydać w budowaniu ścieżki kariery. w 2011 roku Dell zorganizował kampanię nagrodzoną później nagrodą za najlepszą kampanię na Linkedin. Marka skupiła się na wykorzystaniu podstawowych funkcji Linkedin, by zbudować sieć profesjonalistów z branży IT, którzy mogą być zainteresowani produktami Della.

Bada
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.