1
Sự cẩn trọng vẫn là cần thiết thiết, nhưng ở một trong những giai đoạn, cả đội tuyển nước ta lẫn phe đối lập sẽ phải có những toan tính mạo hiểm. Đội tuyển nước Việt Nam chỉ cần thiết một kết quả hòa có bàn thắng để lần thứ hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, để làm được điều này, những học tập trò của HLV Phạm Minh
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.