1
Tijdens de zomers mag de Trachycarpus kluit zorgeloos drijfnat gemaakt worden, het water wordt namelijk opgenomen door de palm en de rest zal verdampen door de warmte.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.