1
Er zijn alsmede periodes dat de fortuneipalm zowat geen vocht hoeft te krijgen, want dan slaapt hij bijna, in de winter.

Een keer per 3 dagen is dan toereikend.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.