1
Tijdens de winters hoeft de palm vrijwel niet water te hebben, dan verkeert hij in een soort van winter slaap.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.