1
Een bepaalde familie tussen de planten is volkomen ongewoon, en daar hebben we het over: de Trachycarpus fortunei.
Meer specifiek, het is een soort palm.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.