1
De Waaierpalm, net gelijk bijna alle palmen houdt heel erg van zonlicht.
Zorg voor een knap plekje buiten de tocht, waar hij veel zonlicht kan krijgen.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website latest bookmarks powered by pligg.